Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆENITO

Predmet ovog ugovora je određivanje odnosa između Ville Gala, adresa: 21238 Otok, Gala 67A, Mob.:00385912103330 ili 00385914830401, e-mail: info@gala-holiday.com (u daljnjem tekstu: Villa Gala) s jedne strane i korisnika smještaja (u daljnjem tekstu: Gost) s druge strane tijekom procesa rezervacije smještaja preko mrežne stranice gala-holiday.com.Uplatom predujma za rezervaciju smještaja u traženom razdoblju, Gost bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Villa Gala zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta koji će biti objavljeni na mrežnoj stranici Ville Gala www.gala-holiday.com, a koji stupaju na snagu na dan objave.

2. REZERVACIJA

Ugovor između Gosta i vlasnika Ville Gala stupa na snagu s obvezujućom rezervacijom. Od tog trenutka prava i obveze ugovornih strana regulirane su ovim Općim uvjetima poslovanja i primjenjuju se na Gosta i vlasnike Ville Gala. Gost potvrđuje rezervaciju uplatom predujma u roku od 3 dana u visini od 50 % od ugovorene konačne cijene smještaja. Po primitku predujma Gostu se dostavlja potvrda rezervacije putem e-maila.

3. CIJENA SMJEŠTAJA
3.1. CIJENA

Ako nije drugačije navedeno, sve cijene izražene su u eurima i po noći. Troškovi vode, plina, struje i Interneta, kao i pranja posteljine, ručnika, kuhinjskih učnika, održavanja bazena i eksterijera uključeni su u cijenu smještaja, osim ako drugačije nije navedeno u opisu objekta. U cijenu je uključen i iznos boravišne pristojbe koja se mijenja ovisno o sezoni dolaska Gosta. Minimalni boravak je 7 noći. Dan dolaska / odlaska je subota, osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju prijevremenog odlaska, Gost je dužan platiti iznos naveden u obvezujućoj rezervaciji.

3.2. PLAĆANJE

Po primitku potvrde o rezervaciji Gost je dužan uplatiti predujam od 50 % ukupnog iznosa u roku od 3 dana čime se potvrđuje rezervacija. Preostali iznos mora se uplatiti 30 dana prije dolaska. Za rezervacije izvršene u roku od 21 dana prije dolaska ukupan iznos rezervacije mora se uplatiti unutar sljedeća 24 sata. U slučaju da Gost ne izvrši uplatu preostalog iznosa 30 dana prije dolaska, rezervacija se smatra otkazanom, a Villa Gala zadržava cijeli iznos predujma. Rezervacija se smatra potvrđenom po primitku iznosa predujma. Ako Gost ne izvrši uplatu predujma u navedenom roku, rezervacija se smatra otkazanom.

3.3. IZMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

U slučaju otkaza rezervacije, primjenjuju se sljedeće odredbe:Gost će platiti 50% ukupne cijene u slučaju otkazivanja nakon rezervacije i ukupan iznos u slučaju otkazivanja unutar 30 dana prije dolaska.Gost će unaprijed platiti 50% ukupne cijene nakon rezervacije i preostali iznos unutar 30 dana prije dolaska. U slučaju nedolaska Gosta, Villa Gala naplaćuje 100% od ukupne cijene rezervacije.

4. SMJEŠTAJ
4.1. KUĆNI RED

Gostu je dostupan kućni red koji se nalazi na vidljivom mjestu u kući. Gost je dužan pridržavati se pravila kućnog reda. Nepoštivanje pravila navedenih u kućnom redu, smatra se ozbiljnim kršenjem odredbi ugovora, u kojem slučaju vlasnik imaju pravo raskinuti ugovor o najmu, koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a Gost je dužan napustiti imovinu trajno sa svim osobama koje borave tamo u roku od 2 (dva) sata, te nema pravo tražiti povrat uplaćenog cijenu smještaja od Vlasnika.

4.2. BAZEN I WHIRLPOOL

Gost je dužan poštivati upute koje su mu dali predstavnici Ville Gala, a koje se odnose na korištenje bazena. Gost je odgovoran za korištenje bazena u bilo kojem smislu. Djeca ne smiju biti prisutna u bazenu bez nadzora odrasle osobe. Gost koristi bazen na vlastitu odgovornost

4.3. DOLAZAK I ODLAZAK, PRODUŽENJE I SKRAĆENJE BORAVKA

Po dolasku Gost mora predati svoje putne i osobne dokumente da bi se izvršila njegova registracija. Vrijeme dolaska je između 15:00 sati i 22:00 sati, a vrijeme odlaska je do 10:00 sati. U slučaju da Gost želi produžiti svoj boravak o tome je dužan obavijestiti predstavnika Ville Galu, koji će ga informirati o raspoloživosti kuće.

5. OBVEZE GOSTA

Tijekom svog boravka Gost je dužan koristiti objekt i opremu u njemu s odgovarajućim obzirom i pažnjom. U slučaju da Gost, ni nakon upozorenja, nije prilagodio svoje ponašanje odredbama kućnog reda, gubi pravo rezerviranog smještaja te je dužan bez odlaganja i bez naknade napustiti Villu Galu. Sve štete i nedostatke koje Gost uzrokuje ili primijeti, dužan je odmah prijaviti predstavniku Ville Gala. Na taj će način štete i nedostaci biti uklonjeni u najkraćem mogućem roku, bez umanjivanja kvalitete smještaja. Gost odgovora za sve štete ili nedostatke koje sam prouzroči. Isto vrijedi i ako se smještajna jedinica, zbog oštećenja, prljavštine ili nedostatka opreme ne može iznajmiti sljedećem Gostu. Predstavnik Ville Gala će na licu mjesta naplatiti Gostu naknadu sve štete ili nedostatke.Gost je dužan po dolasku predstavniku Ville Gala predati iznos od 400 EUR na ime kaucije. Taj se iznos Gostu vraća u trenutku njegova odlaska iz Ville Gala.

6. ŠTETA, PRIGOVORI I POPRAVCI

Obveza je Gosta savjesno koristiti smještajnu jedinicu i njen inventar. Na dan odlaska smještajna jedinica mora biti u istom stanju kakva je bila kada je Gost stigao. Ako vidljive nepravilnosti nisu prijavljene odmah nakon dolaska, smatrati će se da je jedinica predana u ispravnom stanju. Ako se tijekom boravka Gosta pojave neke nepravilnosti, isti je to dužan bez odlaganja prijaviti predstavniku Ville Gali. Ako Gost dobrovoljno napusti objekt i nađe drugi smještaj bez davanja Villi Gali dovoljno vremena da riješi problem koji uzrokuje nezadovoljstvo Gosta, Gost gubi pravo na naknadu bez obzira jesu li razlozi za njegov odlazak opravdani ili ne.

7. OBVEZE VILLE GALE

Villa Gala obvezuje se Gostu u rezerviranom razdoblju predati na korištenje čistu i urednu smještajnu jedinicu opremljenu prema opisu. Ako smještajna jedinica ne odgovara opisu na službenim mrežnim stranicama, predstavnici Ville Gala će učiniti sve kako bi se osiguralo uklanjanje nedostataka. Villa Gala nije odgovorna u slučaju gubitaka ili šteta nastalih zbog:

  • postupaka ili propusta od strane Gosta ili njegovih suputnika;
  • nepredvidivih propusta trećih osoba koje nisu uključene u pružanje usluga navedenih u rezervaciji;
  • više sile ili događaja koji se nisu mogli predvidjeti ili izbjeći od strane vlasnika;
  • korištenja bazena i whirlpoola, koje je uvijek i isključivo je na vlastitu odgovornost Gosta;
  • provale krađe
Top crosschevron-down